1. Personvernerklæring og kontaktperson

Bilsalg Kokstad AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg. Denne personvernerklæringen informerer om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Har du spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen, kan du kontakte: marketing@bilsalg.as. Vår besøksadresse er Kokstadflaten 32, 5257 Kokstad.

2. Hva er personopplysninger

Personopplysninger er alt som beskriver deg eller som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan omfatte kontaktopplysninger (navn, telefonnummer osv), identifikasjonsnummer (IP-adresse, kundenummer, cookie-id osv.) og opplysninger om handlinger eller atferd (produkter du har kjøpt, sider du har besøkt, eposter du har mottatt osv.).

3. Hvorfor vi samler inn personopplysninger

3.1 Statistikk for forbedring av nettsider og markedskommunikasjon

Vi samler og analyserer data om hvordan du og andre brukere benytter nettstedet. Formålet med dette er å få vite hvordan nettsidene benyttes, slik at vi kan forbedre vårt innhold og våre produkter/tjenester basert på denne innsikten.

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt id-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. (les mer om cookies)

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Vi har stor verdi av å samle og analysere dette datamaterialet, og vurderer at det ikke utgjør noen stor belastning for ditt personvern så lenge informasjonen ikke knyttes til andre informasjonskilder og kontaktopplysninger.

Slik behandler vi personopplysninger: Vi benytter Google Analytics til å samle disse dataene fra din nettleser. De knyttes ikke til andre verktøy eller kilder med mindre du har gitt samtykke (se andre formål). For å minimere konsekvensene for personvernet lagres ip-adressen kun i anonymisert form, og vi setter utløpstiden for cookien til maksimalt 7 dager. Når cookien har utløpt vil dataene ikke lenger ha noen kobling til deg som person. I tillegg vil alle individuelle data slettes automatisk av Google Analytics etter 14 måneder.

3.2 Sporing av konverteringer for annonsering

Vi måler resultatene fra vår markedsføring ved å rapportere hvor mange kontakthenvendelser og salg som kommer fra en markedskampanje. Formålet er å kunne optimalisere og effektivisere vår markedsføring.

Hvilke data: At du har gjennomført en konkret handling på vårt nettsted, og fra hvilken kilde du kom inn til vårt nettsted.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Databehandlingen setter oss i stand til å bruke våre ressurser mest mulig effektiv, og spare både krefter og penger på tiltak som ikke skaper resultater.

Slik behandler vi personopplysninger: Databehandlingen følger de samme prinsippene som for generelle statistikkformål. Med grunnlag i legitim interesse samler og behandler vi data i Google Analytics, samt at vi sender data til Google Ads med bruk av såkalt Consent Mode (data sendes uten cookie-informasjon). Har du gitt samtykke til “markedsføring” sender vi data til Google Ads på vanlig måte, samt til Facebook, Bing og eventuelle andre annonseleverandører.

3.3 Målretting av annonser

Vi samler data om din atferd på våre nettsider og deler disse med ulike annonseleverandører (databehandlere), med det formål å oppnå mer presis målretting av annonser.

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt id-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. Dette id-nummeret er en felles identifikator for deg på tvers av alle nettsteder du besøker, som utveksler data med de samme annonseleverandørene.

Behandlingsgrunnlag: Samtykke, som du gir ved å akseptere “markedsføring” som formål (eller “alle”) når du besøker våre nettsider. 

Slik behandler vi personopplysninger: Data samles fra din nettleser når du besøker våre sider, og sendes til lagring og bearbeiding hos annonseleverandøren. Vi benytter flere ulike leverandører, inkludert Google Ads, Google Marketing Platform, Facebook, Microsoft Bing og LinkedIn. I neste omgang blir du plassert i ulike “målgrupper” hos disse leverandørene, som gir mulighet til at vi kan kjøpe annonsering av dem som du får se når du besøker andre nettsteder i deres nettverk. Data om deg inngår også i din generelle profil hos leverandøren, og brukes til å beskrive dine interesser og anslå andre karakteristika ved deg (profilering). Hvis du har oppgitt kontaktopplysninger eller annen personlig informasjon til leverandøren (f.eks. Facebook), så knyttes dataene også opp mot dette. Dette gir grunnlag for at andre annonsører som benytter samme annonsenettverk kan kjøpe annonser med mer presis målretting. Som følge av dette får du mer tilpassede annonser til deg og din situasjon.

For å unngå generelt at annonseleverandører samler slike data og benytter dette til å lage en profil på deg kan du enten slette/avvise alle cookies i din nettleser, eller redigere dine innstillinger hos leverandøren. Her er linker til hvordan du kan gjøre dette hos GoogleFacebook og LinkedIn.

3.4 Jobbsøknader

I forbindelse med rekrutteringsprosesser tar vi vare på opplysninger om søkere.

Hvilke data: Kontaktinformasjon til søkere som navn, epostadresse og telefonnummer, samt dokumenter søker selv deler med Bilsalg Kokstad, som CV, referanser, søknadsbrev.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse

Slik behandler vi personopplysninger: Data om jobbsøkere samles inn via finn.no sin jobbsøkerportal eller via epost direkte til oss. Dokumenter mottatt fra jobbsøkere lagres i maksimalt 2 år, slik at tidligere søkere kan bli aktuelle for ny vurdering.

3.5 Oppfølging av henvendelser og salgsprosesser

Når du henvender deg til oss, via kontaktskjema på nettsiden eller via epost og telefon, tar vi vare på dine personopplysninger for oppfølging.

Hvilke data: navn, telefonnummer, epostadresse, bedrift, samt interaksjoner du har hatt med oss inkludert besøk på vårt nettsted.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse, samt samtykke (til bruk av cookies for markedsføring, for å registrere dine besøk på vårt nettsted)

Slik behandler vi personopplysninger: Personopplysninger og interaksjoner lagres. Dette skjer automatisk dersom du fyller ut skjema på våre nettsider. Dersom du ikke blir fast kunde eller annen samarbeidspartner hos oss, og heller ikke er påmeldt nyhetsbrev, vil vi slette dine opplysninger innen to år etter at vi sist hadde kontakt med deg.

3.6 Overføring av personopplysninger til mottakere i land utenfor EØS

Det er en målsetting for oss at all behandling av personopplysninger skal foretas innenfor EØS, men det vil kunne være at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EØS. I slike tilfeller skal overføring og behandling utenfor EØS skje i land godkjent av EU-kommisjonen eller i samsvar med gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger etter GDPR kapittel V. Skjer ikke overføring til land godkjent av EU-kommisjonen, vil overføring kun skje etter de garantier som er oppstilt i GDPR artikkel 46 (2). Både de leverandører vi benytter for annonsering og analyse (som Google, Facebook m.fl.) og data vil i mange tilfeller overføres dit. Vi er kjent med utfordringene og kravene som følger av “Schrems II”-dommen, og jobber for å finne gode løsninger på dette.

4. Dine rettigheter

Nedenfor følger dine rettigheter som registrert. For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakt oss på: marketing@bilsalg.as

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

 • Informasjon. Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg.
 • Innsyn. Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg.
 • Endring/sletting. Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg.
 • Trekke tilbake samtykke. Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måten som er opplyst om da du ga samtykket eller kontaktet oss.
 • Dataportabilitet. For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
 • Automatiserte avgjørelser, herunder profilering. Det vil ikke bli foretatt automatiserte avgjørelser som nevnt i GDPR artikkel 22 nr. 1 og 4 basert på dine personopplysninger foruten det som gjøres under målretting av annonser, se ovenfor.
 • Begrense/protestere mot behandlingen. Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, som dersom:
  • Du bestrider riktigheten av personopplysningene, eller behandlingen er ulovlig
  • Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
  • Du har protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede interesser går foran ditt personvern.

5. Generelt om oppbevaring og lagring (sletting) av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket. Hvor lenge vi behandler de enkelte typene opplysninger vi behandler, er tatt inn i ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv.

6. Sikkerhet for behandlingen

Vi prioriterer sikkerhet av personopplysninger høyt i vår virksomhet og vil iverksette alle påkrevde tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger. Alle behandlinger vil om mulig krypteres, og ikke tilgjengelig for andre enn de som trenger personopplysninger for sine oppgaver.

Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på våre vegne.

7. Klager

Vi benytter Datatilsynet i Norge som ledende tilsynsmyndighet for grenseoverskridende behandling etter GDPR artikkel 56.

Mener du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så ber vi deg kontakte oss. På denne måten kan vi få utbedret eventuelle feil raskest mulig.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:www.datatilsynet.no.

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.